Политика за приватност

Нашите продукти можете да ги нарачате сигурно безбедно и брзо.
Соработуваме со курирски служби и истите се задолжени да ви ги достават производот во брз временски период.
За успешно да ги обработиме нарачките, потребни ни се име и презиме на нарачателот, адреса за доставување, е-маил адреса и број на телефон. Со помош на споменатите податоци можеме да ги испорачаме саканите производи, како и да ги известиме купувачите за моменталниот статус на нарачката. Во име на компанијата Моја Продавница се обврзуваме дека ќе ја чуваме приватноста на сите наши купувачи. Сите податоци за купувачите/корисниците грижливо се чувани од губење, уништување, фалсификување или неавторизиран пристап. Вработените кај нас се обврзани да ја почитуваат доверливоста на вашите податоци.

Покрај наведените податоци, собираме, анализираме и обработуваме податоци во врска со производи кои нашите посетители ги пребаруваат и ги купуваат, како и страниците кои ги посетуваат. Добиените податоци ги користиме со цел да ја подобриме понудата и изгледот на нашата веб страна и да им овозможиме на посетителите едноставно користење и сигурно и лесно купување.

Во име на нашата компанија се обрзуваме да ја чуваме вашата приватност Ги собираме само неопходните основни податоци за купувачите (корисниците) и податоците неопходни за работа и информирање на корисниците согласно добрите деловни обичаи и со цел давање квалитетна услуга.

Моја Продавница се држи кон правата и безбедноста на купувачите на нашата земја.
Право на промена на производ :
-Потрошувачот има право да го смени производот за поголем, помал или друг доколку купениот производ го врати неискористен и не оштетен во истото пакување со испратената фактура, од како ќе утврдиме дека производот е во ред испраќаме друг производ.

  • Истото важи и за рефундација м доколку потрошувачот сака да го врати производот мора прво нас да ни го испрати производот преку курирските служби не искористен, не оштетен не употребуван и задожителна е фактура. Одкако тоа ке се изврши рефундацијата се врши исклучиво на банкарска сметка.
  • Потрошувачот има право да смени или да врати производ во рок од 15 дена.

Со почит,
Моја Продавница доо

1000 Скопје , Р.Северна Македонија